Monday, 5 January 2009

Aktiv Dödshjälp - Allt Hopp e Ute - CDR - 2004



Crushing Swedish D-Beat/Metal with a heavy lend towards Skitsystem/At The Gates. Raw as fuck, great stuff.

01 - Mordbrand
02 - Gråtens kalla bris
03 - Självdö
04 - Trasig själ-Trasig värld
05 - Tystnad
06 - Den bittraste Dagen













Halvkass Produktion.

1 comment:

Toxik Boys said...

hey!, good band.
Raw As Fuck!